Sök
Filters
Close

Handla

 

Varukorgen/kassan 

 

Nu kan du lägga produkter i varukorgen genom att fylla i önskat antal och ev tillbehör/färg val sedan klickar du på lägg i varukorg. När du är klar med din beställning klickar du på Gå till kassa, där du fyller i dina uppgifter och slutför

din beställning. Sedan laddar du upp ditt/dina tryckoriginal.

 

Steg för steg visning tryck här

 

 

BLI AVTALSKUND

OCH TJÄNA 20%

Klicka här

Offertförfrågan

Du kan skicka en offertförfrågan direkt under produkten du har tänkt fråga om, klicka bara på "Offertförfrågan" under produkt beskrivningen.

 

 

Mail

Du kan även maila din beställning till: order@ecodisplay.se med följande info:


  • Artnr och namn på displayprodukten.
  • Antal, eventuellt färgval och format.
  • Beskriv din beställning så att vi förstår hur många produkter du vill ha per motiv/original och eventuell konfektion.
  • Ditt namn, företagsnamn och e-postadress, leveransadress, fakturaadress och övriga kommentarer.

 

Bifoga gärna tryckoriginal som tryckfärdig pdf. Tyngre filer laddas upp under Tryckoriginal på hemsidan.

Vi skickar en orderbekräftelse inom 24 timmar för ditt godkännande. 
I orderbekräftelsen framgår leveransadress, faktureringsadress, leveransdatum, fraktkostnad och eventuellt tillkommande kostnader.

 

 

 

Orderbekräftelse
Säljaren bekräftar alltid med en skriftlig orderbekräftelse som sänds digitalt. Det åvilar köparen att inom 3 dagar kontrollera                    orderbekräftelsen. Reservation för mellanförsäljning av lagerprodukter.
Säljaren reserverar sig för skrivfel eller annan force majeure.

 

Betalningsvillkor
Efterkrav om ej annat är överenskommet. Finns förfallna fakturor till betalning sker leverans mot efterkrav tills skulden är reglerad. Försålda varor förblir säljarens egendom intill dess full likvid erhållits. Betalningsvillkor: 30 dagar netto (För export gäller förskottsbetalning)

Räntefakturering tillämpas. 

 

Produktionsprov
Önskas prov för godkännande av produkten innan produktion startas, beställes detta separat av kunden. Leverans av prover sker under normal rutiner.
Önskas snabb leverans av prov sker detta mot debitering av extra frakter motsvarande 500 kronor per order. 

 

Annullation
Om en bekräftad order önskas bli annullerad av kund efter att ordern är lagd måste först ett godkännande från fabrik inhämtas och godkännas samt att säljare debiterar samtliga uppkomna kostnader och förlorad handelsvinst.

 

Produktionsunderlag
Alla order förutsätter reprodugliga/användbara original. Vid osäkerhet, kontakta våra säljare.
Ateljéarbete debiteras med 350:00 kronor per påbörjad arbetstimme.
Kunden ansvarar helt för att insända original är riktiga.
Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntager sig säljaren ansvaret för detsamma.
Det åvilar köparen att kontrollera att översända färger går att producera i den beställda tekniken med olika färgkartor som referens.

Pantone C & U för tryck, Pantone Textile Color, CMYK för digitaltryck. 

 

Reservation
Vi reserverar oss för prisändringar och valutaförändringar under tiden för eventuella prislistor och offerter.

 

Prislista

Varje ny prislista upphäver tidigare prislistor och lämnade offerter baserade på prislistan. 

 

 

 

 

 

Leverans & Returer

 

Frakter och returer

Leveransbestämmelser
Dessa leveransbestämmelser är, såvida inte annat skriftligen avtalats, tillämpliga och anses accepterade av köparen vid köp hos Displaygrossisten AB

 

Leveransvillkor 
Fritt vårt lager – om ej annat angetts/avtalats
Försenad leverans som beror på transportföretaget skall reklameras av köparen direkt till transportföretaget.
Expeditionskostnad med 50:- på order under 500:-.
Över/underupplaga kan ske med +/- 10%.
Eventuell reklamskatt uttages av Er.
Önskas leverans till fler än en mottagare debiteras 50:00 kronor per försändelse + fraktkostnaden.

 

Expressorder
Önskas extra snabb leverans och leveransbevakning utanför de ordinarie rutinerna samt leverans med annat transportsätt debiteras denna extra kostnad enligt separat prislista för expressorder eller överenskommelse.

För lagd order med fem dagar, eller mindre, produktionstid debiteras 500 kr i expressavgift.

 

Transportsätt
Leverans från Displaygrossisten AB sker normalt med DHL/Postens företagspaket om kund ej skriftligt angivit annat transportsätt och medsänt ifyllda transporthandlingar.

Säljaren ansvarar ej för transportskador uppkomna under transporten.
När godset lämnat tryckeriet i Sverige för leverans inom Sverige till leveransmottagaren sker leverans normalt nästkommande vardag. 

Längre leveranstid kan förekomma till mindre och avlägsnare orter i Sverige.

För import försändelser från EU till leveransadress i Sverige är leveranstiden normalt 3-5 dagar vid flygtransport.

För import försändelser från övriga världen till leveransadress i Sverige är leveranstiden normalt 5-7 dagar vid flygtransport. 

 

Returrätt
Samtliga produkter tillverkas specifikt för kunds räkning vilket innebär att ordern alltid är bindande och returer godkännes ej.
Gällande övriga produkter kan endast retur ske enligt överenskommelse med Displaygrossisten AB samt dess fabriker.
Prover krediteras ej.
Godkännes retur av varor skall dessa vara packade i originalförpackning och ej vara använda eller bearbetade.

På retur som ej beror på felleverans eller reklamation, görs avdrag med 20% på fakturabeloppet, dock lägst 50:00 före kreditering om retur sker inom 1 månad från fakturadatum. Senare retur än 1 månad efter fakturadatum krediteras ej.

 

Reklamation
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denna anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och i förekommande fall innan varan bearbetas. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars ha kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Reklameras inte varan inom en månader från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.
Vara skall inte i något fall anses felaktig vid färgavvikelse om avvikelsen uteslutande beror på beställd applikationsteknik eller varans material.
När det gäller reklamflaggor har dessa ett betraktningsavstånd på minst 5 meter.Rolluper och displayer; 3 meter.

 

Säljarens ansvar
Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till högst 10% av Displaygrossistens försäljningspris.
Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som säljaren inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara.
För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat sätt än den sålda varan är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.

 

Garantier
Garantier på förbrukningsartiklar lämnas normalt inte dock åtgärdas fel som kan hänföras till fabrikationsfel.
För garantier på maskiner och utrustning gäller garanti som eventuellt lämnats vid försäljningstillfället.