Klimatsmarta displayprodukter

Klimatsmarta displayprodukter
är här för att stanna

Genom att erbjuda ekologiska och återvinningsbara material och displaysystem
bidrar vi till att minska klimatförändringarna och öka globalt välmående.

De gröna alternativen innefattas bland annat av

  • PVC-fria material
  • Miljövänlig produktionsteknik, t.ex. giftfritt bläck
  • Miljöcertifierade material
  • Produktion inom EU samt transport med fraktfordon som tillämpar ecobränsle
  • Socialt ansvarstagande gällande arbetsförhållanden i produktionsledet
  • Samtliga produkter går att återanvända eller återvinna

Utforska gärna våra produkter på hemsidan. På respektive produktsida hittar du all relevant information om produkterna med tydliga specifikationer, tryckmallar samt miljöcertifikat.

Vi arbetar aktivt med miljö och hållbarhet med målsättningen att även hjälpa våra kunder att inkludera Globala Målen i sin affärsverksamhet. Hållbar konsumtion och produktion är en utmaning som skapar möjligheter och bidrar till att öka transparensen. Med vår miljöpolicy vill vi bekämpa klimatförändringarna genom en långsiktig, hållbar tillväxt för både små och stora företag. I vårt engagemang att ständigt förbättra hållbarhetsprestandan samt förebygga och minska miljöpåverkan så att vi kan bidra positivt i samhället och enligt relevanta lagar kommer här ett par exempel på aktuella certifikat:

FSC

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem FSC. FSC-märket garanterar träinnehållet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Oeko-Tex® 100

Oeko-Tex® 100 är en världsomfattande hälsomärkning för textila råvaror och slutprodukter. Märkningen garanterar att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem och garanterar att inga ohälsosamma kemikalier finns kvar i textilen. Tillåter inte någon användning av miljöskadliga färgämnen eller hjälpmedel under produktionen samt berör även sociala villkor.

ISO Certifiering

ISO Certifiering (International Organization for Standardization) är olika standarder för framförallt näringslivet med syfte att underlätta tillverkning, utveckling och handel med produkter och tjänster. De mest välkända globala standarderna inom ledningssystem avser kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet och förebyggande av mutor.