Leverans & Returer

Leverans & Returer

LEVERANSBESTÄMMELSER

Dessa leveransbestämmelser är, såvida inte annat skriftligen avtalats, tillämpliga och anses accepterade av köparen vid köp hos Displaygrossisten AB

LEVERANSVILLKOR

Fritt vårt lager – om ej annat angetts/avtalats. Vi stävar alltid efter att du som kund skall få kvalitativa produkter produkter på utsatt datum enl orderbekräftelsen. I de fall leveranstiden drar över tiden kommer vi ej att stå för högre fraktkostnader om det ej är speciellt överenskommet. Högre fraktkostnad är express, kurirer och långväga ”same day” leveranser. En sådan överenskommelse ska stå med i bekräftelsen för att gälla.
Försenad leverans som beror på transportföretaget skall reklameras av köparen direkt till transportföretaget. Expeditionskostnad med 50:- på order under 500:-. Över/underupplaga kan ske med +/- 10%. Eventuell reklamskatt uttages av Er. Önskas leverans till fler än en mottagare debiteras 50:00 kronor per försändelse + fraktkostnaden.

EXPRESSORDER

Önskas extra snabb leverans och leveransbevakning utanför de ordinarie rutinerna samt leverans med annat transportsätt debiteras denna extra kostnad enligt separat prislista för expressorder eller överenskommelse. För lagd order med fem dagar, eller mindre, produktionstid debiteras 500 kr i expressavgift.

TRANSPORTSÄTT

Leverans från Displaygrossisten AB sker normalt med DHL/UPS om kund ej skriftligt angivit annat transportsätt och medsänt ifyllda transporthandlingar. Säljaren ansvarar ej för transportskador uppkomna under transporten. När godset lämnat tryckeriet i Sverige för leverans inom Sverige till leveransmottagaren sker leverans normalt nästkommande vardag. Längre leveranstid kan förekomma till mindre och avlägsnare orter i Sverige. För import försändelser från EU till leveransadress i Sverige är leveranstiden normalt 3-5 dagar vid flygtransport. För import försändelser från övriga världen till leveransadress i Sverige är leveranstiden normalt 5-7 dagar vid flygtransport.

RETURRÄTT

Samtliga produkter tillverkas specifikt för kunds räkning vilket innebär att ordern alltid är bindande och returer godkännes ej. Gällande övriga produkter kan endast retur ske enligt överenskommelse med Displaygrossisten AB samt dess fabriker. Prover krediteras ej. Godkännes retur av varor skall dessa vara packade i originalförpackning och ej vara använda eller bearbetade. På retur som ej beror på felleverans eller reklamation, görs avdrag med 20% på fakturabeloppet, dock lägst 50:00 före kreditering om retur sker inom 1 månad från fakturadatum. Senare retur än 1 månad efter fakturadatum krediteras ej.

REKLAMATION

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denna anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och i förekommande fall innan varan bearbetas. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars ha kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Reklameras inte varan inom en månader från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet. Vara skall inte i något fall anses felaktig vid färgavvikelse om avvikelsen uteslutande beror på beställd applikationsteknik eller varans material. När det gäller reklamflaggor har dessa ett betraktningsavstånd på minst 5 meter. Rolluper och displayer: 3 meter.

SÄLJARENS ANSVAR

Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till högst 10% av Displaygrossistens försäljningspris. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som säljaren inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara. För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat sätt än den sålda varan är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.

GARANTIER

Garantier på förbrukningsartiklar lämnas normalt inte dock åtgärdas fel som kan hänföras till fabrikationsfel. För garantier på maskiner och utrustning gäller garanti som eventuellt lämnats vid försäljningstillfället.